Indítsa el gyorsan az alkalmazást, Alkalmazások gyors indítása a Windows 10-ben


In a terminal window, run the following commands.

Alkalmazások gyors indítása a Windows 10-ben

Ezzel klónozza a mintaalkalmazást a helyi gépre, és a mintakódot tartalmazó könyvtárba lép. This will clone the sample application to your local machine, and navigate to the directory containing the sample code. Run the application locally so that you see how it should look when you deploy it to Azure. Nyisson meg egy terminálablakot, és a php parancs használatával indítsa el a beépített PHP-webkiszolgálót. Open a terminal window and use the php command to launch the built-in PHP web server.

Az oldalon látható mintaalkalmazáson ekkor a Hello World!

Egyszerűen letilthatjuk a teljesítményt feleslegesen visszafogó alkalmazásokat. Hirdetés Oka lehet egy Windows 10 operációs rendszert futtató PC lassú működésének, hogy túlságosan sok program fut a háttérben. Olyan alkalmazások, amelyeket ritkán vagy sohasem használunk. Szabaduljunk meg tőlük, értékes erőforrásokat szabadítva fel ezáltal a többi program számára Ehhez indítsuk el a Feladatkezelőt a Ctrl-Shift-Esc billentyűkombinációval vagy kattintsunk a jobb egérgombbal a Start gombon, és válasszuk a Feladatkezelő lehetőséget. Ez a hasznos segédprogram sok mindenre használható, most azonban fókuszáljunk azokra a felesleges programokra, amelyeknek a futását le akarjuk tiltani.

You see the Hello World! Azure hosts Azure Cloud Shell, an interactive shell environment that you can use indítsa el gyorsan az alkalmazást your browser. Az ebben a cikkben található kódot a Cloud Shell előtelepített parancsaival is futtathatja, így semmit nem kell a helyi környezetben telepítenie.

You can use the Cloud Shell preinstalled commands to run the code in this article without having to install anything on your local environment. Select Try It in the upper-right corner of a code block. A Kipróbálás lehetőségre kattintással nem másolja a kódot automatikusan a Cloud Shellbe.

Selecting Try It doesn't automatically copy the code to Cloud Shell. Az Azure Portal jobb felső sarkában található menüben kattintson a Cloud Shell gombra.

Select the Cloud Shell button on the menu bar at the upper right in the Azure portal.

Mit tehetünk még Önért?

Start Cloud Shell. A kód másolásához válassza az adott kódblokkhoz tartozó Másolás gombot.

 • Gyors útmutató: PHP-alapú Webalkalmazás létrehozása - Azure App Service | Microsoft Docs
 • Könnyű kereset az interneten befektetés nélkül
 • Hogyan lehet pénzt keresni ha nincs meg
 • Nyomtatás a forex rómába
 • Hogyan lehet pénzt keresni befektetése nélkül
 • Mégse Ha az egyik telepített alkalmazás váratlanul bezáródik, nem reagál, vagy nem nyílik meg Ha nem reagál az egyik alkalmazás iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch vagy Apple TV készülékén, akkor kövesse ezeket a lépéseket a probléma megoldásához.
 • Gyors vizsgálat indítása

Select the Copy button on a code block to copy the code. A kód futtatásához nyomja le az Enter billentyűt. Select Enter to run the code. Üzembe helyező felhasználó konfigurálásaConfigure a deployment user Az FTP és a helyi git egy üzembe helyezési felhasználóhasználatával üzembe helyezhető egy Azure-webalkalmazásban. FTP and local Git can deploy to an Azure web app by using a deployment user.

Miután konfigurálta az üzembe helyezési felhasználót, használhatja azt az összes Azure-környezetben. Once you configure your deployment user, you can use it for all your Azure deployments.

A fiók szintű központi telepítési felhasználóneve és jelszava eltér az Azure-előfizetés hitelesítő adataitól. Your account-level deployment username and password are different from your Azure subscription credentials. Az üzembe helyezési felhasználó konfigurálásához futtassa az az WebApp Deployment User set parancsot a Azure Cloud shell.

To configure the deployment user, run the az webapp deployment user set command in Azure Cloud Shell. A felhasználónévnek egyedinek kell lennie az Azure-ban, a helyi git-leküldések esetében pedig nem tartalmazhatja a " " szimbólumot. A jelszónak legalább nyolc karakterből kell állnia, és a következő három elem közül kettőnek kell lennie: betűk, számok és szimbólumok. The password must be at least eight characters long, with two of the following three elements: letters, numbers, and symbols.

The JSON output shows the password as null. Details: hibaüzenet esetén változtassa meg a felhasználónevet.

információk a zsetonokról

If you get a 'Conflict'. Details: error, change the username. Details: hibaüzenet esetén használjon erősebb jelszót. If you get a 'Bad Request'. Details: error, use a stronger password. Jegyezze fel a felhasználónevet és a jelszót a webalkalmazások üzembe helyezéséhez.

Record your username and password to use to deploy your web apps. Erőforráscsoport létrehozásaCreate a resource group Az erőforráscsoport olyan logikai tároló, amelybe a rendszer üzembe helyezi és kezeli az Azure-erőforrásokat, például a webalkalmazásokat, adatbázisokat és a Indítsa el gyorsan az alkalmazást.

A resource group is a logical container into which Azure resources, such as web apps, databases, and storage accounts, are deployed and managed. Dönthet úgy is például, hogy később egyetlen egyszerű lépésben törli a teljes erőforráscsoportot.

felülvizsgálati tanácsadó kereskedési robot

For indítsa el gyorsan az alkalmazást, you can choose to delete the entire resource group in one simple step later. A Cloud Shell hozzon létre egy erőforráscsoportot a az group create paranccsal. In the Cloud Shell, create a resource group with the az group create command.

A következő példában létrehozunk egy myResourceGroup nevű erőforráscsoportot a Nyugat-Európa helyen. The following example creates a resource group named myResourceGroup in the West Europe location.

Milyen laptopot érdemes venni otthoni használatra?

You generally create your resource group and the resources in a region near you. A parancs befejeződésekor a JSON-kimenet megjeleníti az erőforráscsoport tulajdonságait. When the command finishes, a JSON output shows you the resource group properties. A Linuxon futó, Alapszintű App Service-t támogató összes hely megtekintéséhez futtassa az az appservice list-locations --sku B1 --linux-workers-enabled parancsot.

To see all supported locations for App Service on Linux in Basic tier, run the az appservice list-locations --sku B1 --linux-workers-enabled command.

In the Cloud Shell, create an App Service plan with the az appservice plan create command. A futtatókörnyezet beállítása PHP 7. The runtime is set to PHP 7. Az összes támogatott futtatókörnyezet megtekintéséhez futtassa a parancsot az webapp list-runtimes.

To see all supported runtimes, run az webapp list-runtimes. You've created an empty new web app, with git deployment enabled. Mentse ezt az URL-t, mert később még szüksége lesz rá. Save this URL as you need it later. Tallózással keresse meg az újonnan létrehozott webalkalmazást. Browse to your newly created web app. Back in the local terminal window, add an Azure remote to your local Git repository.

Push to the Azure remote to deploy your app with the following command. Ha a git Hitelesítőadat-kezelő kéri a hitelesítő adatok megadását, akkor győződjön meg arról, hogy megadja az üzembe helyezési felhasználó konfigurálásasorán létrehozott hitelesítő adatokat, nem pedig a Azure Portalba való bejelentkezéshez használt hitelesítő adatokat.

iq opció stratégia a

When Git Credential Manager prompts you for credentials, make sure you enter the credentials you created in Configure a deployment user, not the credentials you use to sign in to the Azure portal. This command may take a few minutes to run. Futtatás közben a parancs a következő példához hasonló információkat jelenít meg:While running, it displays information similar to the following example: Counting objects: 2, done. Delta compression using up to 4 threads.

Total 2 delta 1reused 0 delta 0 remote: Updating branch 'master'. Browse to the deployed application using your web browser.

Itt egy apró változás, amitől a Google halálra rémülhet

A kód frissítése helyileg és ismételt üzembe helyezéseUpdate locally and redeploy the code Egy helyi szövegszerkesztő használatával nyissa meg a index. In the local terminal window, commit your changes in Szuper kandallók kereskedelme csatornája bináris opciók, and then push the code changes to Azure.

Once deployment has completed, return to the browser window that opened during the Browse to the app step, and refresh the page. Az új Azure-alkalmazás kezeléseManage your new Azure app A létrehozott webalkalmazás felügyeletéhez ugorjon az Azure Portalra. Go to the Azure portal to manage the web app you created.

Keresse meg és válassza ki a app Services. Search for and select App Services. Válassza ki az Azure-alkalmazás nevét. Select the name of your Azure app. Ekkor megjelenik a webalkalmazás áttekintő lapja. Your web app's Overview page will be displayed.

Itt olyan alapszintű felügyeleti feladatokat hajthat végre, mint a Tallózás, Leállítás, Újraindításés Törlés. Here, you can perform basic management tasks like Browse, Stop, Restart, and Delete. A webalkalmazás menü különböző beállításokat biztosít az alkalmazás konfigurálásához. The web app menu provides different options for configuring your app.

Az erőforrások eltávolításaClean up resources Az előző lépésekben Azure-erőforrásokat hozott létre egy erőforráscsoportban.

 1. Az alkalmazások itt találhatók.
 2. Trend kereskedés indul trend jelek
 3. A hét minden napján, éjjel-nappal.
 4. Kereset a bitcoinok internetén és azonnali kivonás
 5. A szokásosnál nagyobb csoportosítási vággyal élő felhasználók számára pedig egyenesen megváltás, hiszen úgy van lehetőség gyűjteményekbe szervezni a programokat, hogy azokat nem mozdítjuk el tényleges helyükről, így nem zavarjuk meg például a szoftver frissítési mechanizmust, amely a gyári helyén keresi a programokat.
 6. В одном ухе странная серьга, кажется, в виде черепа.

In the preceding steps, you created Azure resources in a resource group. Ha várhatóan nem lesz szüksége ezekre az erőforrásokra a jövőben, törölje az erőforráscsoportot a következő parancs Cloud Shellben történő futtatásával:If you don't expect to need these resources in the future, delete the resource group by running the following command in the Cloud Shell: az group delete --name myResourceGroup A parancs futtatása egy percig is eltarthat.

This command may take a minute to run. További lépésekNext steps.