Mik a stratégiai lehetőségek?


Ezeknek mik a stratégiai lehetőségek?

mik a stratégiai lehetőségek?

trendeknek a megismerése azt a szélesebb közeget mutatja meg, amelyben az intézmény működik. Politikai jogi környezet-elemzés Mennyire stabil a kultúrpolitikai környezet; milyen társadalom-politikai legjobb trendvonal technikák vannak, a parlamenti és önkormányzati választások végeredményei mennyiben befolyásolják országos és helyi szinten a politikai erők döntéseit a múzeumokra vonatkozóan azaz mennyire tekintik fontos területnek a múzeumok fejlesztését, mennyit hajlandóak értük lobbiznia múzeumügy jelenléte a politikai programokban helyi és országos szinten; változnak —e vagy milyen ütemben változnak a közeljövőben a területre vonatkozó jogszabályok stb.

mik a stratégiai lehetőségek?

Gazdasági környezet-elemzés Források elemzése folyamatosan szűkülő költségvetési források és növekvő kiadások, az emelkedő energiaárak, a fenntartási költségek növekedése miatt fontossá válik az intézmények többcsatornás finanszírozásagazdasági szabályozók elemzése, gazdasági szerep növelésének lehetőségei stb. Szociális és kulturális környezet-elemzés A társadalom szerkezetének és változásának, a társadalmi osztályok helyzetének, a társadalmi mobilitás irányának, a demográfiai tényezőknek, a kisebbségek helyzetének, a társadalom által preferált értékeknek és életstílusnak stb.

A társadalmi osztályok és a kisebbségek helyzetének vizsgálata a célcsoportok elemzéséhez nyújt támpontot, azaz felmérhető, hogy milyen csoportok hogyan férnek hozzá a múzeumi szolgáltatásokhoz, a kiállításokhoz.

WEBINAR Menciptakan Longterm Profit, bersama Indotrader Psychology System.

A múzeum és a civil szféra kapcsolatának múzeumi baráti körök, önkéntesek munkája stb. Technológiai környezet-elemzés Milyen szabványok alkalmazhatók az információk strukturális összehasonlíthatósága érdekében történő adategységesítésre, biztosítható-e az átjárhatóság a különböző információs rendszerek között.

mik a stratégiai lehetőségek?

Milyen elektronikus gyűjteménymenedzsment rendszerek állnak rendelkezésre. Van-e olyan technológia, amellyel olcsóbban állítható elő a digitális adatszolgáltatás; lehetőség van-e különböző elektronikus szolgáltatásokat nyújtani internetes szolgáltatások, okostelefon alkalmazások.

mik a stratégiai lehetőségek?

Milyen új technológiák állnak rendelkezésre a modern kiállítási multimédia rendszerek kialakításához. Technológiák elavulási rátájának elemzése.

A stratégia kialakítása Alternatívák és a stratégia megfogalmazása A stratégia a vállalattal kapcsolatos céloknak, ismereteknek és lehetőségeknek egy összetett gondolatrendszere.

Szervezeti elemzés - SWOT analízis A SWOT elemzés a stratégiai szempontból kritikus környezeti tényezők számbavétele után a szervezet állapotát, képességeit vizsgálja meg. Az erősségek a szervezetnek azok a speciális tulajdonságai és megkülönböztető jegyei, amelyek másokkal szemben előnyt jelentenek a számára. A gyengeségek azok a tulajdonságok, melyek kevésbé hatékonnyá teszik a versenytársakkal szemben.

mik a stratégiai lehetőségek?

Lehetőség minden olyan esély, amelyet megragadva olyan új stratégiát fogalmazhat meg, mely sikeressé teszi. Fenyegetés minden olyan ésszerűen valószínű és váratlan esemény, amely veszélyezteti a szervezet azon képességét, hogy érdekcsoportjának érdekeit képviselje.

A SWOT analízis lépései:.

mik a stratégiai lehetőségek?